Beleid en projecten

AETAS is sterk in het omzetten van ideeën en (internationale) ontwikkelingen in concrete projectvoorstellen of gerichte beleidsadviezen. Maatschappelijke vraagstukken rond sekse en leeftijd vormen daarbij het werkterrein. AETAS werkt met aandacht voor diversiteit, oog voor politieke gevoeligheden en kennis van Europese ontwikkelingen.
AETAS kan de verantwoordelijkheid dragen voor verschillende fasen binnen een project. Dit betekent zowel bijvoorbeeld een concept ontwikkelen als concrete betrokkenheid bij de uitvoering. AETAS staat voor duidelijke analyses en heldere teksten. Voor voorbeelden van teksten, zie de rubriek publicaties.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

  • AETAS adviseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om resultaten uit Europese projecten beter te benutten. Het betreft hier projecten gericht op de bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt.

  • Voor de School voor Politie Leiderschap onderzocht AETAS de ervaringen van zij-instromers die op leidinggevende posities bij de politie terecht komen. Waarom lukt het vrouwelijke zij-instromers sneller de top te bereiken dan vrouwen die ‘onder aan de ladder’ beginnen?

  • Hoe kunnen werkgevers in de zorg verzuim van hun (vrouwelijke) werknemers voorkomen? Ruim drie jaar werkte AETAS met zorginstellingen, werknemersvertegenwoordigers en welzijnsinstellingen  in Zuid-Holland aan projecten gericht op het terugdringen van WAO-instroom, de combinatie mantelzorg-betaalde arbeid en de preventie van grijs verzuim. Uitgangspunt was een gezonde combinatie werk en privé.