Leeftijd en sekse


In onze samenleving spelen leeftijd en sekse een belangrijke rol. Leeftijdsgrenzen beïnvloeden bijvoorbeeld arbeids- en scholingsmogelijkheden van individuele werknemers. Adverteerders, programmamakers en verzekeraars laten zich leiden door de leeftijd en sekse (oftewel gender) van hun doelgroep. Ook demografische ontwikkelingen drukken een stempel op onze maatschappij. De bevolking veroudert; vrouwen vormen de meerheid van de 50-plussers.

AETAS adviseert en doet onderzoek naar deze en andere maatschappelijke kwesties rond leeftijd en sekse. Daarbij is aandacht voor de diversiteit die binnen groepen vrouwen en mannen van bepaalde leeftijden aanwezig is.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

  • Openingslezing week van de diversiteit, Universiteit Leiden (2012):
    Interculturele communicatie in Nederland in historisch perspectief
    Registratie: www.youtube.com/watch?v=F2TUM6werwA

  • Maatschappelijke discussies over de veroudering hebben veelal een negatieve ondertoon waarbij 65-plussers vooral als een kostenpost gelden. AETAS wil een ander geluid laten horen en onderzocht de bijdrage van ouderen aan de samenleving. Dit resulteerde in het boek ‘De geraniums voorbij’.


  • Op verzoek van de koepelorganisaties van Nederlandse vrouwenorganisaties heeft AETAS een kritische analyse gemaakt van het nieuwe ouderenbeleid van het Ministerie van VWS.

  • Wat betekent het voor jonge mannen en vrouwen dat er nauwelijks oudere vrouwen op onze televisieschermen verschijnen? Margit van der Steen, het gezicht achter AETAS, benadrukte het belang van de macht van beelden en verhalen in haar toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.