Opdrachtgevers

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur

Verenigde Naties – UNIFEM Bratislava

Universiteit Leiden

Radboud Universiteit Nijmegen

Universiteit van Amsterdam

Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis Gemeente Den Haag

School voor Politie Leiderschap

LBL expertisecentrum leeftijd en maatschappij

Amsterdamse Seniorenraad. Adviesraad voor ouderenbeleid

Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)

Nederlands Platform Europa en Ouderen

Lachesis. Expertisebureau Latere Leeftijd en Gender. Vorming & Onderzoek 50-plussers.

Pluspunt Rotterdam

Medwerk. Kennisnetwerk Arbeidsrelevante Aandoeningen.

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

E-quality. Experts in gender en etniciteit.

Scala. Emancipatie, training zorgvernieuwing Rotterdam

Provinciale Vrouwen Raad Zuid-Holland

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

Nederlandse Vrouwen Raad

FNV Vrouwenbond

PJ Partners in jeugd-, gender- en sociaal beleid

Instituut voor sponsoring en fondsenwerving

European Society of Women in Theological Research

Landelijk Bureau ter bestrijding van Racisme

COC

Stichting Oud Lombok

Kultuurfabriek Amsterdam

Stichting Pelita


Projecten die door AETAS zijn ontwikkeld zijn onder meer gesubsidieerd door

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Stichting Democratie en Media, SNS-REAAL Fonds en Bornfonds, SER, Stichting Instituut GAK, het VSB-fonds, provincie Zuid-Holland, het Gebaar, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Europese Commissie (onder meer EQUAL gelden, kaderprogramma’s equal opportunities en social-inclusion gelden).