Publicaties

Een selectie uit de boeken, rapporten en verslagen

De stem van het volk. Kiezers in Den Haag
(1946-2010)
Op 20 september a.s. vond de presentatie plaats van het rapport De stem van het volk. Kiezers in Den Haag (1946-2010) aan wethouder Engelshoven van de gemeente Den Haag.
Het rapport bevat een uniek overzicht van het stemgedrag van de inwoners van de verschillende wijken van de Hofstad over meer dan een halve eeuw. In die periode trad een opmerkelijke verschuiving plaats: kiezers veranderden van volgzaam in afstandelijk en werden weer later opstandig. Hoe trouwe stemmers konden veranderden in toeschouwers is een van de grote thema’s in het onderzoek dat historicus dr. Margit van der Steen verrichtte in opdracht van de Universiteit Leiden / Centre for Modern Urban Studies.

Enkele conclusies uit het rapport.

 


Aanbieding van het rapport De stem van het volk. Van links naar rechts prof. Dr. Wim Willems, wethouder Engelshoven, dr. Margit van der Steen, prof. Dr. Jouke de Vries.

Biografie Hilda Verwey-Jonker
Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004)  belicht het fascinerende en veelzijdige bestaan van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Haar levens als gepassioneerd socialist, vrijzinnig protestant, onafhankelijk publicist en niet te vergeten als echtgenote en moeder van vier kinderen passeren de revue. De vrouw die zelfs in haar autobiografie liever over haar persoonlijke leven zweeg, komt dankzij nieuw archiefmateriaal en verhalen van ooggetuigen opnieuw tot leven. 
Het boek wordt uitgegeven door Prometheus/Bert Bakker. Het is te bestellen via www.selexyz.nl
Meer informatie via www.uitgeverijprometheus.nl

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16533


Hilda Verweij

Effectief diversiteitsbeleid bij de politie
De politie heeft een effectieve aanpak gevonden om doorstroming van vrouwen en allochtonen naar de top te realiseren. Veelbelovende kandidaten van binnen en buiten de politie aanvullende werkervaring laten opdoen, leidt tot concrete resultaten. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Hoe werkt portfolio-verbreding’ door drs. Margit van der Steen van bureau Aetas en dr. Sjiera de Vries, lector Politieacademie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Politietop Divers. De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen. De kern is talent een kans te geven aanvullende werkervaring in de politietop op te doen. In combinatie met streefcijfers in het benoemingenbeleid, leidt dit tot resultaten.
Lees het rapport met aanbevelingen

 

politietop

Investeren in hardnekkige kwesties
equal De Europese Unie ondersteunde zestien vernieuwende projecten met een begroting van 26 miljoen om vrouwen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. AETAS analyseerde in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de resultaten van hun werk. Wat projecten tot een ‘good practice’ maakt staat in het rapport ‘Investeren in hardnekkige kwesties: het verkleinen van de genderkloof en het combineren van arbeid en zorg’.  
Lees het rapport hier.De geraniums voorbij.
geraniums
Diversiteit en maatschappelijke betekenis van 65-85 jarigen
‘ Ik houd zo van het leven’, zegt de 65-jarige Mehmet Terli in De geraniums voorbij. In dit boek staan zeventien mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep centraal: van fotomodel Diane Hindriks , oud-politicus Norbert-Schmelzer, bestuurder Wil Velders-Vlasblom tot schrijfster Aya Zikken. Gon Buurman verzorgde de foto’s bij de interviews. De geranium voorbij wil een tegenwicht bieden aan de discussies over de vergrijzing waarbij 65-plussers als kostenpost gelden. Daarom belicht dit boek juist de maatschappelijke betekenis van 65-85 jarigen.


Anderen over ‘De geraniums voorbij’

In het recent verschenen themanummer van Geron. Tijdschrift over ouder worden en maatschappij verscheen een recensie van De geraniums voorbij (zie ook publicaties):
‘De toegankelijke wijze waarop het boek is geschreven en de vele citaten geven het idee dat je bij schrijfster Margit van der Steen aan tafel bent gaan zitten om naar de verhalen te luisteren. Het boek is bedoeld voor iedereen die uit persoonlijke of professionele belangstelling betrokken is bij ouderen, beleidsmatig, in de zorg, het onderwijs, en zeker niet onbelangrijk, op plekken waar beelden over ouderen worden gereproduceerd, namelijk in de media. In al die sectoren en vooral binnen opleidingen verdient dit boek een plaats en draagt het zeker bij aan een meer genuanceerde kijk op ouderen.’
(Laura Christ in Geron. Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 2004).Gender and age: a challenge that matters
Toespraak, gehouden in de Algemene Vergadering van der Verenigde Naties. De tekst gaat in op leeftijdsdiscriminatie, de positie van oudere vrouwen en de macht van beelden en verhalen.

Senioren hebben de toekomst
Het gezicht van de nieuwslezer en de handen van de mantelzorger. Pleidooi voor onderzoek naar de verwevenheid van gender en leeftijd’. Dit is de titel van de lezing die Margit van der Steen hield ter gelegenheid van het Belgische expertisebureau Latere Leeftijd en Gender Lachesis. De lezing is gepubliceerd in de bundel ’50-plussers hebben de toekomst.’De bundel is te bestellen via info@lachesis.be

Older Women Count.

Gender en leeftijd en het World NGO Forum on ageing (Madrid 5-9 april 2002).
Verslag van de VN-top over de ouder wordende wereldbevolking in Madrid. Speciale aandacht voor de positie van vrouwen.


‘ The more empowered women, the less violence against women.’
Verslag van de 47ste zitting van de VN Commission on the Status of Women (New York 3-14 maart 2003)
Verzet van landen en groeperingen die de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen willen beperken verhinderden het aannemen van ‘agreed conclusions’ om geweld tegen vrouwen wereldwijd aan te pakken. In The more empowered een verslag van deze bewogen bijeenkomst in New York die plaatsvond tegen de achtergrond van de Amerikaanse oorlogsverklaring aan Irak.


Gender and European Research

Rapport waarin nauwgezet geanalyseerd wordt hoe genderaspecten concreet opgenomen kunnen worden in het Europees wetenschapsbeleid.’


Preventie WAO-instroom. Best practices van werkgevers in de zorglogo en het onderwijs.
Te veel jonge vrouwen komen via de ziektewet in de WAO terecht. Daarom is Preventie WAO-instroom geschreven. In dit rapport – met aanbevelingen - geven directeuren en personeelsfunctionarissen van acht Zuid-Hollandse onderwijs- en zorginstellingen antwoord op de vraag hoe WAO-instroom te voorkomen. Ze spreken over de verhalen achter de cijfers: waarom lukt het hen een gezond personeelsbeleid te (gaan) voeren?


Visie en inspiratie
Wat beweegt verschillende generaties wetenschappers om zich met vrouwengeschiedenis bezig te houden? In een serie van vijf interviews passeren drijfveren, visie en engagement de revue.


‘ We laten ons niet meer onder het tafelkleed schuiven.’
Stel dat de vergrijzing nu eens niet dat schrikbeeld is dat wij iedere keer voorgeschoteld krijgen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? In een interview met programmamaakster Elzbieta Kriszwylski in 2030 wordt een optimistisch toekomstscenario geschetst.


Te oud voor de wetenschap?
‘ Toen ik in 1993 promoveerde was ik drieënveertig. De leeftijdsgrens bleek veertig te zijn, dus een post-docplaats kon ik wel schudden.’ Dergelijke vormen van leeftijdsdiscriminatie waren directe aanleiding om leeftijdsdiscriminatie in de wetenschap aan de kaak te stellen. Margit van der Steen was hierbij nauw betrokken. Het is de - succesvolle - strijd tegen leeftijdsdiscriminatie die aan de basis heeft gelegen van de oprichting van AETAS.
Over leeftijdsgrenzen in de wetenschap schreef Margit van der Steen een veelbesproken column in NRC-Handelsblad (Te oud voor de wetenschap?) en het artikel ‘Op leeftijd. Wetenschapsbeleid en seksediscriminatie’ in Tijdschrift voor Genderstudies (maart 1998).

Met vlag en rimpel
Onder de noemer ‘Leeftijdsvraagstukken en empowerment van vrouwen: een uitdagende combinatie’ schreef Margit van der Steen een bijdrage voor het themanummer ‘Met vlag en rimpel. Vrouwen mét een leeftijd.